Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców

określa art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996, z późn. zm.)  oraz Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

 • Przewodniczący Rady Rodziców – Tadeusz Jakóbczak
 • Z - ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Joanna Bielecka
 • Sekretarz Rady Rodziców – Mariola Melon

Regulamin Rady Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Pekao SA II Oddział w Łodzi 44 1240 3028 1111 0000 2822 4020

NIP 729-11-83-516

E-mail: rr@zsp9.pl

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
odpowiada: Henryka Michalska
data: 20-10-2019
wytworzył: Henryka Michalska
data: 20-10-2019
data: 20-10-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 20-10-2019 - Edycja treści
 • 15-11-2017 - Edycja treści
 • 08-11-2017 - Edycja treści
 • 07-11-2017 - Edycja treści
 • 28-09-2017 - Edycja treści
 • 24-04-2017 - Edycja treści
 • 13-09-2016 - Edycja treści
 • 07-11-2015 - Edycja treści
 • 25-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 23-09-2014 - Edycja treści
 • 13-02-2014 - Edycja treści
 • 19-09-2013 - Edycja treści
 • 08-01-2013 - Edycja treści
 • 04-01-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 960