Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa:

 1. Akta osobowe pracowników
 2. Archiwum (akta osobowe pracowników, listy płac, księgi arkuszy ocen, dzienniki lekcyjne)
 3. Arkusz organizacji roku szkolnego
 4. Dokumentacja zdrowotna uczniów
 5. Dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego – zbiór elektroniczny „Kontrola frekwencji i postępów w nauce” Librus
 6. Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego
 7. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 8. Ewidencja pracowników
 9. Ewidencja uczniów – zbiór elektroniczny „Sekretariat Vulcan Optiuvm” oraz OSON
 10. Ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi
 11. Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników
 12. Książka wyjść służbowych
 13. Księga arkuszy ocen uczniów
 14. Książka druków ścisłego zarachowania
 15. Księga protokołów rady pedagogicznej i uchwał rady pedagogicznej
 16. Księga uczniów
 17. Książka zarządzeń dyrektora szkoły
 18. Rejestr zastępstw nauczycieli – zbiór elektroniczny „Kontrola frekwencji i postępów w nauce” Librus
 19. Rejestr pedagoga szkolnego
 20. Listy płac pracowników
 21. Rejestr pieczęci i pieczątek
 22. Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 23. Rejestr wydanych decyzji w sprawie zwolnienia z wychowania fizycznego
 24. Rejestr wydanych kart rowerowych
 25. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 26. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 27. Rejestr wydanych świadectw maturalnych
 28. Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 29. Rejestr wypadków uczniów
 30. Rejestr wypadków przy pracy
 31. Rejestr chorób zawodowych

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
odpowiada: Henryka Michalska
data: 07-12-2019
wytworzył: Henryka Michalska
data: 07-12-2019
data: 07-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 07-12-2019 - Edycja treści
 • 25-04-2015 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 844