Status prawny

Podstawa Prawna

Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 996, z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1457, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 1982r. poz. 967, z późn. zm.)
 4. Uchwały Nr LXXIII/1695/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Elektroniczno – Energetycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, przy al. Politechniki 38 na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, przy al. Politechniki 38 oraz jego struktury organizacyjnej
 5. Statutu Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.

Statut Technikum nr 9

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 9

Statut Szkoły Policealnej nr 9

Organem prowadzącym szkołę

jest Miasto Łódź.

Organem nadzoru pedagogicznego

jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
odpowiada: Henryka Michalska
data: 12-11-2019
wytworzył: Henryka Michalska
data: 12-11-2019
data: 12-11-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-11-2019 - Edycja treści
 • 06-11-2019 - Edycja treści
 • 03-10-2019 - Edycja treści
 • 11-10-2018 - Edycja treści
 • 22-03-2018 - Edycja treści
 • 08-01-2018 - Edycja treści
 • 08-11-2017 - Edycja treści
 • 24-04-2017 - Edycja treści
 • 14-02-2017 - Edycja treści
 • 08-11-2016 - Edycja treści
 • 21-09-2016 - Edycja treści
 • 13-04-2016 - Edycja treści
 • 28-12-2015 - Edycja treści
 • 07-11-2015 - Edycja treści
 • 28-09-2015 - Edycja treści
 • 25-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 01-04-2014 - Edycja treści
 • 14-11-2013 - Edycja treści
 • 18-09-2013 - Edycja treści
 • 07-07-2013 - Edycja treści
 • 24-04-2013 - Edycja treści
 • 22-01-2013 - Edycja treści
 • 04-01-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1775