Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działania

Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi jest działalność edukacyjna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Szczegółowe cele i zadania określa Statut Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów

odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 843, z późn. zm.), w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r., poz. 2223) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015r., poz. 673).

Podstawy Programowe

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
odpowiada: Henryka Michalska
data: 12-11-2019
wytworzył: Henryka Michalska
data: 12-11-2019
data: 12-11-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-11-2019 - Edycja treści
 • 06-11-2019 - Edycja treści
 • 03-10-2019 - Edycja treści
 • 11-10-2018 - Edycja treści
 • 22-03-2018 - Edycja treści
 • 08-01-2018 - Edycja treści
 • 08-11-2017 - Edycja treści
 • 24-04-2017 - Edycja treści
 • 14-02-2017 - Edycja treści
 • 08-11-2016 - Edycja treści
 • 21-09-2016 - Edycja treści
 • 13-04-2016 - Edycja treści
 • 28-12-2015 - Edycja treści
 • 07-11-2015 - Edycja treści
 • 25-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 09-09-2014 - Edycja treści
 • 08-09-2014 - Edycja treści
 • 01-04-2014 - Edycja treści
 • 14-11-2013 - Edycja treści
 • 18-09-2013 - Edycja treści
 • 11-09-2013 - Edycja treści
 • 07-07-2013 - Edycja treści
 • 24-04-2013 - Edycja treści
 • 22-01-2013 - Edycja treści
 • 07-01-2013 - Edycja treści
 • 06-01-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 972